SIJIL PENGAJAR VOKASIONAL

OBJEKTIF KURSUS
Kursus Vocational Training Officer (VTO) I-031-3 dijalankan secara modular adalah untuk memberi kemudahan kepada bakal peserta kursus menjalani latihan dengan fleksibel. Bakal peserta kursus boleh memilih tarikh kursus yang ditawarkan sepanjang tahun.

Program latihan ini untuk melahirkan tenaga pengajar yang mempunyai keterampilan bagi memenuhi syarat pentauliahan sesebuah pusat bertauliah, Akta 652 Bahagian V perkara 23(c).

RANGKA PEMBELAJARAN LATIHAN
  • Menggunapakai National Occupational Skill Standard (NOSS)Vocational Training Officer (I-031-3) sebagai garis panduan asas.
  • Tempoh pelaksanaan kursus adalah selama 9 bulan merangkumi    Methodology Vokasional selama 3 bulan di Tunas Mahir Training          Services Sdn Bhd dan Latihan Internship selama 6 bulan di  Institut Latihan Kemahiran Awam atau Swasta.
  • Graduan akan dianugerahkan SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA    PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL TAHAP 3 daripada JPKM.

KELAYAKAN MASUK
1.      Lulus SPM atau setaraf dengannya dan lulus Bahasa Malaysia
2.      Mempunyai salah satu kelayakan berikut:

  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2; atau
  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3; atau
  • Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4

KAPASITI
12-25 orang peserta

PELUANG PEKERJAAN
  • Graduan boleh memohon jawatan sebagai pengajar vokasionaldi pusat latihan Awam dan Swasta
  • Boleh membuka pusat latihan kemahiran yang ditauliahkan  oleh JPK

TT001: TRAINING METHODOLOGY & ADMINISTRATION

VTO-M01: Supervision, Mentoring, Coaching & Counseling
VTO-M02: Training Safety & Security Administration
VTO-M11: Co-Curriculum Activities

TT002: COMPETENCY BASED TRAINING

VTO-M07: Implementation Competency Based Training
VTO-M03: Design Program (COS, LG, NOSS)

TT003: LEARNING AIDS DEVELOPMENT

VTO-M04: Teaching & Learning Resources Development (Lesson Plan, WIM, AVA)
VTO-M08: Training Facilities Maintenance

TT004: ASSESSMENT METHODOLOGY

VTO-M05: Assessment Tool Development (Question)
VTO-M09: Implementation of Assessment
VTO-M10: Validation of Assessment


TT005: INSTRUCTIONAL DELIVERY

VTO-M06: Instructional Delivery (Lesson Practice, Internship)

T
M
T
S
A
S
E
Best viewed with Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5 Google Chrome and Flash Player 8 and above.
Copyright © 2011-2016 Tunas Mahir Training Services Sdn Bhd [767683-A]. All rights reserved.